Новини

Всеукраїнська зустріч зі стейкхолдерами щодо підготовки екологів у контексті обговорення Проєкту нового переліку галузей знань і спеціальностей

Опубліковано: Зароченцева Оксана Дмитрівна, 23.08.2023


17 серпня 2023 р. в онлайн режимі відбулося розширене позачергове засідання наукового комітету PAEW, наукової спільноти, практиків, підприємців. Долучилися більше 180 учасників, серед яких і викладачі кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ. Мета зустрічі – консолідація позиції щодо Проєкту нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, оприлюдненого 8 серпня 2023 року на сайті Міністерства освіти і науки України. В документі висловлено ідею щодо об’єднання спеціальностей «101-Екологія» та «106-Географія».

В обговоренні взяли участь представники Міністерства, народні депутати, науковці, громадські діячі, представники бізнесу.

 

Зокрема, Вікторія Хрутьба, голова наукового комітету PAEW (д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Київського національного транспортного університету) відзначила особливості та відмінності кожної спеціальності «101-Екологія» і «106-Географія» та зробила висновок про недоцільність їх об’єднання в одну спеціальність Е2 Географія та екологія.

Олег Шаров, Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН вказав про необхідність внесення конкретних пропозицій щодо аргументації недоцільності об’єднання спеціальностей.

 

Марія Федоряк, д.б.н., проф., завідувач кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ відмітила, що кафедра сьогодні успішно інтегрована в міжнародний науковий простір, координує участь України у Міжнародному моніторингу втрат бджолиних колоній під егідою асоціації COLOSS, отримала грант Євросоюзу HORIZONT 2023. Випускники кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича працюють у підрозділах Державного управління охорони навколишнього природного середовища (ОНПС); інженерами-екологами на підприємствах та у підрозділах Держпродспоживслужби; у Державній інспекції з карантину рослин; у науково-дослідних інститутах; у науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах МВС України; у заповідниках, національних природних парках; у закладах освіти. Ми пишаємося випускниками, які реалізували себе в науковій діяльності та займають високі та керівні посади як за кордоном, так і в Україні.

В кінцевому підсумку прийнято рішення надати Аргументовану рекомендацію до МОН щодо недоцільності об’єднання спеціальностей «101-Екологія» та «106-Географія».