Завідувачі кафедрою

Терміни завідування кафедрою

  • Федоряк Марія Михайлівна: виконуючий обов'язки - з 03.09.2018; завідувач - з 20.06.2019
  • Руденко Світлана Степанівна: 2015-2018
  • Костишин Степан Степанович: 2002-2015

Федоряк Марія Михайлівна

Дата народження: 12.09.1972 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом КЛ № 900269, виданий 28 червня 1994 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: завідувач кафедри екології та біомоніторингу.
Вчене звання: професор, присвоєно 14 лютого 2014 року, атестат 12 ПР № 009353
Присуджено звання "Заслужений працівник освіти України".
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 31 травня 2011 року, диплом ДД № 009509.
Захистила докторську дисертацію на тему: “Аранеоіндикація урбоекосистем (на прикладі України) ” за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 
Наукові інтереси, тематика досліджень: фауна і екологія павуків, аранеофауна урбоекосистем, біоіндикація, моніторинг смертності бджіл, послуги екосистем.
Національний координатор моніторингу смертності бджіл в Україні під егідою Міжнародної Асоціації з дослідження медоносних бджіл COLOSS
E-mail: m.fedoriak 

Руденко Світлана Степанівна

Дата народження: 16.10.1959 р.
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом ЖВ-І № 112963, виданий 15 червня 1981 року.
Спеціальність за дипломом: Біологія.
Посада: професор.
Вчене звання: професор, присвоєно 24 грудня 2003 року, атестат ПР № 002650
У 2002 році за підготовку призерів учнівських олімпіад міжнародного рівня нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, присуджено звання ”Заслужений працівник освіти України”. Підготувала  студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів, у тому числі “Фонду імені В.Пінчука”, “Новітній інтелект України”. Її аспірантка О.Я. Буждиган стала переможницею конкурсу наукових робіт НАНУ, Академічної програми Фулбрайт (Fulbright Faculty Development Program).
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 27 червня 2000 року, диплом ДД № 001305. Захистила докторську дисертацію на тему: “Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищеною рухомістю алюмінію” за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Наукові інтереси, тематика досліджень: Розробка фундаментальних питань загальної екології, екосистемології та популяційної екології. Технології сучасного біомоніторингу. Автор, співавтор трьох монографій, шести посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, чотирьох патентів.

Костишин Степан Степанович 

Дати життя: 07.02.1932 - 12.04.2022 
Освіта: вища, Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Диплом Ж № 3165620, виданий 18 березня 1955 року. 
Спеціальність за дипломом: Селекція і насінництво. 
Посада: Радник ректора, професор кафедри екології та біомоніторингу.
Вчене звання: професор кафедри біохімії, присвоєно 21 березня 1986 року, атестат ПР № 013833 
Науковий ступінь: доктор біологічних наук, присуджено 20 вересня 1985 року, диплом БЛ № 001639; академік АНВШ України (1995).
Наукові інтереси, тематика досліджень: екологічний моніторинг, біоіндикація довкілля.