Новини

Біобаза ЧНУ – ідеальний полігон для практичної підготовки висококваліфікованих технологів в галузі агрономії, ґрунтознавства та агрохімії

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 18.07.2017

У нашому університеті для багатьох спеціальностей створені прекрасні бази практик, але чи не одним з найкращих полігонів для виробничої підготовки бакалаврів та магістрів з агрономії, ґрунтознавства та агрохімії є біобаза «Жучка».

На дослідних полях біобази, майбутні агрономи вчаться розуміти ту чарівну взаємодію між рослиною та ґрунтом, яка є запорукою здорових посівів, високих врожаїв та безпечного довкілля.

Студенти, що обрали для себе цю актуальну та благородну професію, протягом всього року вчаться вирощувати та доглядати культурні рослини, визначати їх потреби в живлені, з’ясовувати стійкість до хвороб та шкідників, і головне, відстежують зміни, що відбуваються в ґрунті – фабриці майбутньої врожайності.

На теренах біобази проводяться не тільки практичні заняття та навчально-виробничі практики з «Рослинництва», «Агрохімії», «Системи застосування добрив та захисту рослин», «Землеробства», «Ґрунтознавства» та інших дисциплін, а й виконуються наукові дослідження та практичні розділи кваліфікаційних робіт. Протягом останніх трьох років на базі виконано понад десять бакалаврських та магістерських робіт на різну тематику: від створення ґрунтової карти території та вивчення параметрів якості ґрунтів до розробки новітніх технологій вирощування ярих зернових та зернобобових культур із мінімальним застосуванням традиційних систем хімічного захисту посівів.

 

В цьому році, науковцями кафедри ґрунтознавства було закладено низку польових дослідів щодо вивчення ефективності використання різноманітних біологічних препаратів на посівах сої та ярого ячменю. Прекрасно себе зарекомендували власні біозасоби та лінійка препаратів від вітчизняної компанії БТУ Центр. Підсумки підводити ще рано, оскільки врожай збирати ще не час, але проміжні результати вже вражають. Інокульоване та біологічно підсилене насіння сої, в порівнянні з контролем, дало більш дружні та здоровіші сходи, а на кореневих системах рослин сформувалися масивні, багаточисельні та фізіологічно активні нодулі ризобій, які в кілька разів підсилили симбіотичну фіксацію молекулярного нітрогену. Ґрунт збагатився на корисну мікрофлору, в тому числі на антагоністів та калій і фосфатмобілізаторів, що відповідно посилили калійне і фосфорне живлення, а також стійкість рослин до хвороб. Посіви ярого ячменю всіх дослідних сортів також позитивно відрізнялися від контрольних ділянок. І все це без активного використання традиційної системи «хімізації», а як наслідок із збереженням чистоти продукції, здоров’я ґрунту та суттєвим зменшенням капіталовкладень.

 

Є надія, що створені технології стануть в нагоді крупним товарним агровиробникам краю та держави, а досвід, отриманий студентами, зробить їх ще більш конкуренто здатними на ринку праці. Принагідно, запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених осіб, а майбутніх абітурієнтів до здобуття затребуваної професії на кафедрі ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів.