Новини

Доповідь співробітників кафедри агротехнологій та ґрунтознавства на симпозіумі в Римі

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 07.05.2018

2 – 4 травня цього року в Римі в штаб-квартирі ФАО ООН під егідою ФАО та її Глобального ґрунтового партнерства, Міждержавної технічної ради з ґрунтів, разом з Секретаріатами Базельської, Роттердамської та Стокгольмської конвенцій, Програмою ООН з довкілля та Всесвітньою організацією з охорони здоров’я провели Глобальний симпозіум із забруднення ґрунтів (GSOP18) для дискусії та розробки актуальної інформації про стан, тенденції та напрямки діяльності як наукової, так і політичної у сфері забруднення ґрунтів та його катастрофічних наслідків для здоров’я людини, безпеки продуктів харчування та довкілля загалом.

Глобальний симпозіум – це перший крок до реалізації Добровільних керівних принципів раціонального управління ґрунтовими ресурсами щодо попередження їх деградації, підтримання здоров’я ґрунту та продовольчої безпеки відповідно до цілей стійкого розвитку. 

Результати симпозіуму сприятимуть поширенню наукових даних для попередження забруднення ґрунтів, збереження екосистемних послуг, сприяння відновленню деградованих земель та продовольчої проблеми. На симпозіумі було представлено доповідь співробітників кафедри агротехнологій та ґрунтознавства В.Р.Черлінки та Ю.М.Дмитрука «Іdentіfіcatіon of soіls pollutіon poіnts based on set of surface curvature».