Новини

ХІ з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України

Опубліковано: Демид Ірена Едуардівна, 03.10.2018

21 вересня завершив свою роботу черговий ХІ з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України, який відбувався на базі Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.

З’їзд проводився Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»Національною академією аграрних наук УкраїниНаціональним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»Харківським національним аграрним університетом імені В.В. Докучаєва.

 
 

Головне завдання з’їзду – підбиття підсумків роботи Товариства за 4 роки, надання оцінки його діяльності щодо збереження й охорони ґрунтових ресурсів, розроблення дієвих заходів до їх охорони та збалансованого використання з урахуванням міжнародного досвіду.

З вітальними промовами при відкритті 18 вересня з’їзду виступили: А.С. Заришняк – віце-президент- головний вчений секретар Національної академії аграрних наук України, І.П. Яцук - Генеральний директор Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Ю.В. Колмик - головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації,  Р.М. Шелудько – перший проректор Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, Takashi Kosaki - обраний президент Міжнародного союзу ґрунтознавців, представники делегацій Білорусі, Молдови, Румунії, Польщі, Узбекистану (М.М. Цибулько, Т.Г. Лях, В. Ціцей, Сзатанік-Клос Алисия, Т.І. Хамзіна).

З пленарною доповіддю «Підсумки діяльності Громадської організації «Українське товариства ґрунтознавців та агрохіміків» у 2014-2018 рр. і актуальні завдання на перспективу» виступив Генеральний секретар Товариства, академік НААН С.А. Балюк. У доповіді наголошено, що  Україні як ніколи потрібні дієві заходи зі збереження унікального ґрунтового покриву, оскільки саме він є запорукою подальшого розвитку держави, її безпеки і благополуччя. У зв’язку з цим, перед Товариством стоять важливі завдання координації наукових досліджень, розробки конкретних рекомендацій з управління ґрунтовими ресурсами, налагодження зв’язків між науковцями, суспільством і бізнесом з метою оптимізації державної стратегії сталого розвитку в сфері землекористування. Одним із головних шляхів виправлення ситуації, що склалася, є впровадження на державному рівні програми раціонального використання і охорони ґрунтового покриву.
Було заслухано ще 10 проблемних доповідей, в тому числі щодо діяльності Міжнародного союзу ґрунтознавців (Takashi Kosaki), сучасного стану і підвищення родючості ґрунтів у тому числі доповідь завідувача кафедри агротехнологій та грунтознавства, проф. Ю.Дмитрука.

Другий день з’їзду включав насичену програму засідання по секціях. Було заслухано і обговорено 104 доповіді, серед яких і доповідь доцента кафедри агротехнологій та грунтознавства В.Р.Черлінки.  

Рішенням з'їзду Президентом УТГА обрано професора Ю.М.Дмитрука, а черговий з'їзд буде проведено на базі Чернівецького найціонального університету ім. Ю.Федьковича.