Новини

Наші технології на АгроКомплекс 2017

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 11.11.2017

Асоціація AgTech Ukraine у рамках виставки АгроКомплекс 2017 провела 31 жовтня 2017 року  конференцію "Технології картування ґрунтів", присвячену сучасним методикам визначення нерівномірності ґрунтового покриву та його ключових характеристик. На цьому форумі, з доповіддю "Технологія моделювання прогнозних та корекції створених ґрунтових карт" виступив доцент кафедри ґрунтознавства Василь Романович Черлінка.  

Представлена робота викликала зацікавленість та жваві дискусії в колах учасників конференції. Такий інтерес викликав авторський алгоритм вирішення складної проблеми – оновлення картографічної інформації без проведення дороговартісного великомасштабного обстеження ґрунтів. Суть представленого методу в корекції існуючих ґрунтових карт на основі архівних матеріалів та побудові на їх основі прогнозних математичних моделей ґрунтового покриву для локацій з відсутніми даними. Суттєвим позитивним моментом представленої роботи є використання нових низько бюджетних науково-методичних методів моделювання (в т.ч. на основі нейронних мереж), низькі часові та трудові витрати, можливість використовувати БПЛА та ДЗЗ для уточнення контурів.

В основі запропонованого алгоритму вирішення зазначеної глобальної задачі:

  • Геоприв'язка та оцифрування оригінальних сканів архівних ґрунтових карт.
  • Побудова цифрової моделі рельєфу території.
  • Моделювання прогнозної ґрунтової карти.

При цьому для локальних господарств порядок дій має бути таким:

  • Створення навчальної вибірки як медіани ґрунтових одиниць.
  • Вибір предикторів моделі.
  • Навчання моделі на тестових даних.
  • Перенесення моделі на повний набір даних.
  • Обчислення достовірності отриманих результатів на основі індексу каппа.

Всі учасники форуму визнали, що використання такого підходу дозволить в досить стислі строки за мінімуму витрат покрити територію України картографічними матеріалами.