Новини

НОВІ МОЖЛИВОСТІ MOODLE У ФОРМУВАННІ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 15.06.2021

Навряд чи можна знайти більш складний, багатогранний та не шаблонізований процес здобуття знань і навичок, як навчання у вищій школі. Особливо це стосується вмотивованих студентів, які чітко визначились із майбутньою роботою в аграрній сфері. Величезний об’єм матеріалу, складна структурно-логічна схема формування теоретичної бази та практичних навичок, співіснування статичної та динамічної складової в інформації, що отримує студент протягом періоду навчання, який частіше за все, охоплює кілька етапів її повного оновлення. На допомогу студенту, врешті як і його викладачу, приходять інтенсивні методи навчання із застосуванням інтерактивних технологій та пошуків нових і ефективних методів контролю, і не менш важливого аспекту – самоконтролю з надійним зворотним зв’язком.

Верифікація отриманих студентом знань одночасно виконує вісім функцій: контрольну, навчальну, виховну, організаторську, розвиваючу і методичну, діагностичну, стимулюючу. Всі вони тісно взаємопов’язані. Зазвичай, тестова форма контролю виконує діагностичну функцію, з якою непогано справляються традиційні типи тестових завдань («множинний вибір»; «на відповідність»; «правильно/неправильно»; «коротка відповідь»; «числовий», «розрахунковий» і т.п.).

Застосування контролю в середовищі Moodle розширює можливості тестового контролю ще й до навчальної, стимулюючої та контрольної. Які ж нові типи тестів на цій платформі можна ефективніше використовувати при викладанні та вивченні аграрних дисциплін? Починаючи з Moodle 3.x доступним є форми тестових завдань «Перетягування в тексті» та «Перетягування маркерів» чи «Перетягування на картинку». Ці інструменти ідеально використати при створенні тренувальних і залікових тестових задач. 

Інструмент «Перетягування на картинку» ідеально підходить для перевірки знань та самоперевірки в курсах «Фітопатологія», «Гербологія», «Захист рослин» та ін.

Зазначені тестові завдання підвищують інформативність та об’єктивність оцінки, створюють додаткові стимули для опанування навчальним матеріалом, розширюють кількісні критерії оцінювання для визначення рівня його засвоєння. Вони базуються на стандартному і досить репродуктивному тестовому завданні від Open University – «Питання з пропущеними словами». Показані на рисунках приклади застосування вигідно відрізняються вищою ефективністю засвоєння чи перевірки знань, а також наявністю зручної форми для створення.
Ці типи тестів належать до закритих питань, оскільки мають визначені варіанти відповідей.

Варіанти відповідей обираються для одного пропущеного місця, але груп вибору може бути скільки потрібно. Групи не обов’язково повинні бути рівномірними з різною кількістю варіантів Відповідно, номера маркерів відповідатимуть правильним варіантам відповідей. На цьому ж принципі базується і «Перетягування в тексті». Фактично ідентичний тип питання, але можливі варіанти обираються не з випадаючого списку, а розташовуються окремо, і їх перетягують на потрібне місце

Окремо хочеться зупинитись на можливості застосування пакета SCORM, як ідеального механізму для індивідуального вивчення та контролю знань (в тому числі онлайн), головних видів бур’янів, хвороб та шкідників тощо.

Підсумовуючи, хочеться ще раз зазначити високу ефективність платформи Moodle для організації ефективного навчання студентів. Головне, завжди творчо підходити до вирішення поставлених задач.