Новини

Обговорення проекту ОПП 201 Агрономія на розширеному засіданні кафедри агротехнологій та грунтознавства

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 28.05.2021

27 травня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, в якому також взяли участь галузеві стейкхолдери. На засіданні відбулось активне обговорення проекту ОПП спеціальності 201 Агрономія другого (магістерського) рівня вищої освіти. У результаті обговорення було прийнято рішення про внесення змін до ОПП та перегляду складу робочої групи.

Запрошені фахівці, що представляли різні науково-дослідні установи краю, в цілому, підтримали програму підготовки майбутніх магістрів. Зокрема, к. с.-г. н. В.О. Оліфірович вказав на практичну спрямованість програми, але і виказав доцільність підсилення напрямку насінництва, зокрема технології сучасного виробництва насіння для потреб різного рівня, а також посилення підготовки в сфері кормовиробництва, передбачаючи необхідність розвитку тваринництва в Україні.

Позитивні сторони ОП підкреслила її к. с.-г н. В.Г.Семенчук, особливо виділивши спрямованість на підготовку агрономів, здатних вирішувати наукові завдання та запропонувала внести до ОП предмети, які дозволять посилити готовність майбутніх фахівців спеціалізуватися на енергетичних культурах, що надактуально для України.

Розширення можливостей майбутніх агрономів щодо підготовки в питаннях захисту посівів від шкодочинних організмів, поширення яких спровоковане змінами клімату виказав к. с.-г н. М.П.Соломійчук.  Про регіональну специфіку Буковини та доцільність магістрів з агрономії спеціалізуватися на плодових, ягідних культурах і виноградарстві, відмітила к.с.-г. н., Н.І.Гаврилець.

Крім роботи над освітньою програмою, учасники засідання домовилися про координацію зусиль у якісному розвитку освітнього простору з агрономії на Буковині.