Новини

Відбулась Міжнародна конференція «PEDODIVERSITY: Space and Time»

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 21.09.2015

Визнаючи унікальну біосферну роль ґрунтового покриву планети та прагнучи зосередити увагу людства на актуальних проблемах ґрунтів, Генеральна Асамблея ООН оголосила 2015 рік Міжнародним роком ґрунтів. Люди всієї планети, включно з ґрунтознавцями всього світу проводять різноманітні заходи, як соціальні, так і наукові, завдання яких популяризація знань про ґрунтосферу, підвищення на всіх рівнях обізнаності про незамінність ґрунтів для життя людини.

В рамках Міжнародного року ґрунтів 15–19 вересня 2015 року на базі кафедри ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича відбулась Міжнародна наукова конференція «PEDODIVERSITY: Space and Time». Під час конференції обговорювались питання генезису, розвитку і еволюції ґрунтів, індикаторів і критеріїв їхньої оцінки; особливостей ґрунтових катен з сучасних і похованих ґрунтів та зміни ґрунтового різноманіття в ареалах давньої діяльності людини; методології моделювання для цілей ґрунтознавства; проблеми антропогенного забруднення ґрунтового покриву та шляхи його моніторингу й реабілітації. Співорганізаторами конференції виступили Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ (директор – професор, член-кореспондент НАНУ Г.В.Лисиченко); ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського» (директор – професор, академік НААН С.А.Балюк); консультативну та аналітичну допомогу в організації конференції надали кафедра землезнавства та геоморфології Київського національного університету ім. Т.Шевченка (професор Н.П.Герасименко) та ГО «Терра-Буковина».

Варто зауважити, що це вже четвертий міжнародний форум, який проводиться на базі кафедри за останні 10 років. Але на відміну від попередніх, які відбувались в традиційному форматі з основним акцентом на теоретичні симпозіуми, цьогорічний захід розпочався з дводенних польових семінарів щодо ґрунтового різноманіття. Учасники конференції ознайомились з 10 ґрунтовими розрізами, на прикладі яких було відображено всю складність формування ґрунтів як природно-історичного тіла в просторі та в часі. Ареал проведення польових семінарів включав не тільки різноманітні ґрунти поверхні природних ландшафтів, але й поховані внаслідок як природних, так й антропогенних процесів. Це викликало істотну зацікавленість в учасників конференції, як і власне ареали давньої діяльності людини, які поширені в Чернівецькій області.

Інформативні та дискусійні доповіді були заслухані й обговорені протягом теоретичного симпозіуму конференції. Запропонований зав. кафедри, професором Ю.М.Дмитруком поєднаний формат «живих» та он-лайн виступів дозволив залучити до учасників конференції провідних вчених світу, серед яких Д.Війген (Данія), В.Кан (Казахстан), Х.Ібанез (Іспанія), М.Пфейфер (США), Б.Фейбушенко (США). Презентації англійською мовою Ж.Беча, Л.Лонган (Іспанія), П.Туме (Чилі), Н.Рока (Аргентина), Д.Дента (Великобританія) та Жан-Гуо Бай (Китай), М.Древніка (Польща) та Б.Боінчана (Молдова) викликали велике зацікавлення та дискусії. Варто відмітити активну участь у форумі і студентів кафедри, які вперше «торкнулися високої міжнародної науки».

Учасники конференції не тільки працювали, але й познайомитись з історією, культурою, звичаями та особливостями нашого прекрасного міста та буковинського краю.

З матеріалами конференції, в т.ч. з фото та відео звітами, можна ознайомитись на сайті конференції та на YouTube-каналі нашої кафедри.