Регіональна концепція екологічної освіти

Про проект EcoBRU  
Учасники проекту
Партнери проекту
Курси ЧНУ
Цільові групи
Робочі зустрічі 
Проміжні результати
та їх поширення
Презентації
Регіональна концепція
екологічної освіти

 ChNU_EcoBRU

Регіональна концепція екологічної освіти (РКЕО) затверджена наказом Управління освіти  і науки Чернівецької обласної державної адміністрації №348 від 23.03.2012 р.

Регіональна концепція еко­логічної освіти : монографія / С. С. Руденко, М. Й. Бауер, С. С. Костишин, О. Д. Зароченцева. – Чернівці : Чернівець­кий нац. ун-т, 2012. – 88 с. 

Регіональна концепція екологічної освіти складається з доктринальної частини, змістово-спе­ци­фіч­ної регіональної наповненості та важелів їх реалізації (рис. 1). Кожна з цих частин має свою структуру і несе пев­не функ­ціональне навантаження (рис. 2–8). 

Рис. 1. Структура Регіональної концепції екологічної освіти (РКЕО)Рис. 1. Структура Регіональної концепції екологічної освіти (РКЕО)

 Рис. 2. Сутнісна структура доктринальної частини РКЕО

Рис. 2. Сутнісна структура доктринальної частини РКЕО

 

Рис. 3. Змістово-специфічна регіональна наповненість РКЕОРис. 3. Змістово-специфічна регіональна наповненість РКЕО

 

Рис. 4. Природо-специфічна компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕО

Рис. 4. Природо-специфічна компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕО

 

Рис. 5. Етноекологічна компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕОРис. 5. Етноекологічна компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕО

Рис. 6. Освітянська компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕОРис. 6. Освітянська компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕО


Рис. 7. Антропогенно-специфічна компонента змістово-специ¬фі¬ч-ної регіональної наповненості РКЕОРис. 7. Антропогенно-специфічна компонента змістово-специ­фі­ч­ної регіональної наповненості РКЕО

 

Рис. 8. Транскордонна компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕОРис. 8. Транскордонна компонента змістово-специфічної регіональної наповненості РКЕО