Новини

День ГІС 2023

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 16.11.2023

ф15 листопада 2023 р. кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту прийняла участь в заході «День ГІС 2023» організованому Інститутом геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка із доповіддю «Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», ОП «Землеустрій та кадастр» в ННІ біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича». День ГІС – щорічна міжнародна освітньо-інформаційна подія розробників і користувачів ГІС, метою якої є популяризація використання знань і навичок у сфері геоінформатики в освітніх, урядових, бізнесових та інших громадських установах. Тематика геоінформаційних систем є однією з найпріоритетніших в напрямку розвитку інтелектуальних інформаційних технологій. Результати її застосування охопили та будуть охоплювати практично всі сфери людської діяльності.

В 2021 р. прийнято основоположний ЗУ «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Відбулося визначення правових засад створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктуру геопросторових даних. Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту продемонструвала структуру та зміст освітніх програм за різними рівнями та наявність відповідних освітніх компонентів («ГІС і БД»; «Прогнозування просторового розвитку»; «Інфраструктура геопросторових даних»; «Геоінформаційне картографування»; «Дистанційні обстеження стану ґрунтів»; «Планування та управління ГІС-проектами»; «ГІС в кадастрових системах»; «Просторове планування розвитку територій»; «Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій»; «ГІС та картування ґрунтів» та багато ін.), спрямованих на реалізацію передбачених Стандартами вищої освіти компетенцій, пов’язаних із ГІС методами та ГІС-технологіями.

Впровадження частини освітніх компонентів ГІС-спрямування відбулося в результаті обговорень із науково-педагогічними працівниками різних ЗВО України, зокрема Одеського державного аграрного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Київського національного університету будівництва та архітектури та ін. Обґрунтування впровадження більшості освітніх компонентів знайшло своє відображення у фахових публікаціях за тематикою проблемних моментів освітньої складової та шляхів їх оптимізації. Кафедра геоматики поділилася досвідом пропозиції загальноуніверситетської вибіркової дисципліни «Геоматика» та значним інтересом здобувачів різних спеціальностей щодо можливостей її опанування. Щорічно з метою популяризації ГІС відбуваються відкриті лекційні заняття за актуальними темами. Такі заняття завжди проходять з використанням сучасних інформаційних засобів та численним мультимедійним контентом, а тому приваблюють значну кількість зацікавлених осіб із різних спеціальностей навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів. Окремо було наголошено на запрошенні здобувачів останніх курсів та випускників, які безпосередньо працюють з технологіями та засобами ГІС на виробництві до проведення відкритих лекційних занять в режимі онлайн, зокрема із дисципліни «Освіта та діяльність в землеустрої».

Кафедра наголосила на місці та ролі ГІС-технологій під час виконання двох науково-дослідних робіт та опублікованих результатах. Було відзначено місце та роль організації AGRO USAID, напрямків співпраці із нею, досягнутих результатів, у тому числі тих, що охоплюють геодані. Наприкінці, згадано про співпрацю із ГО «Всеукраїнська аеро-геодезична асоціація», котра передала геодані, портальні рішення для начальних цілей та всіляко здійснює підтримку освітньої діяльності кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту. Загалом, можна резюмувати, що робота в ГІС-напрямку кафедрою буде продовжуватися ще більше зважаючи на значний попит у таких фахівцях, а тому із задоволенням запрошуємо всіх бажаючих до плідної та взаємовигідної співпраці !

ісчяя1