Новини

ПІДПИСАННЯ СПІЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 01.03.2023

1

Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту НН інституту біології, хімії та біоресурсів долучилася до підписання декларації про впровадження передового досвіду просторового планування у вищій освіті для інженерів-землевпорядників Підписання спільної декларації 16 університетів планує в майбутньому приєднання інших зацікавлених учасників, оскільки розвиток просторового планування відіграє важливу роль для майбутнього України. У підписанні спільної декларації, яка відбулася у дистанційній формі, взяли участь д.т.н., професор, завідувач кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту Беспалько Руслан Іванович та к.т.н., доцент кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту Гуцул Тарас Володимирович.

У документі йдеться про намір освітніх закладів об’єднати та активізувати зусилля для прискорення розвитку навчальних програм, що включають просторове планування територій. Опорою у цьому стануть методичні матеріали та набори геоданих, розроблені «Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО» які стануть фундаментом:

  • покращення освітніх програм;
  • якості освіти (практичний досвід в провідних громадах);
  • розвиток галузі;
  • інноваційні технології;
  • підвищення кваліфікації викладачів.

На сьогодення фундаментальне значення  має реалізації комплексних планів просторового розвитку як інструменту відбудови деокупованих територій.

Спільна декларація університетів передбачає обмін досвідом, знаннями, напрацьованими практиками та донесення цієї інформації як до здобувачів так і до фахівців територіальних громад, адже розвиток просторового планування має вкрай важливе значення для майбутнього України!