Новини

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 12.05.2023

йВикладачі кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту відвідали Сторожинецький лісовий фаховий коледж та зустрілися з здобувачами вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра. Майбутнім абітурієнтам демонструвалася розроблена освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня «Землеустрій та кадастр» та майбутні сфери професійної діяльності.

Професія землевпорядника набуватиме ще більшої актуальності в післявоєнний час. Всі збитки, спричинені наслідками бойових дій, у тому числі в сфері нерухомого майна доведеться оцінювати. Будь-яка відбудова розпочинатиметься зі складання планів комплексних планів просторового розвитку територій, актуалізації інших планово-картографічних матеріалів. Мільйони гектарів полів, уражених вибухонебезпечними об’єктами та мінами після розмінування очікують складання та реалізації науково-обгрунтованих програм рекультивації порушених земель.

вывыв