Новини

робоча зустріч з науково-педагогічними працівниками

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 18.05.2023

s18 травня 2023 р. на платформі Google Meet відбулася робоча зустріч з науково-педагогічними працівниками кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру Одеського державного аграрного університету – директором факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії к.е.н., доц. Малащук Оксаною Степанівною, зав. каф., к.г.н., доц. Леонідовою Іриною Вікторівною, к.е.н., доц. Мовчан Тетяною Вікторівною та ст. викл. Смоленською Лідією Іванівною. Розглядалися питання кооперації зусиль в науковій співпраці та освітній діяльності. Питання зустрічі охоплювали галузі знань «Аграрні науки та продовольство» та «Архітектура та будівництво». Окрему увагу було присвячено особливостям організації навчального процесу для абітурієнтів неспоріднених спеціальностей. Досвід організації та забезпечення дисциплін економічного спрямування стане корисним для забезпечення відповідності програмних результатів навчання, фахових та загальних компетенцій Стандартам освіти.

sd