Новини

«Живоплоти Буковини»

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 20.02.2019

Вийшла друком монографія «Живоплоти Буковини». (автор Мирончук Катерина, к.с.-г.н.)

У монографії наведено методи та засоби дослідження складу, структури, еколого-біологічних особливостей та функціональності живоплотів в урбанізованих екосистемах Буковини. Запропоновано теоретикометодологічні та практичні засади вдосконалення процесу формування стійких і високодекоративних живоплотів.  Для працівників лісового та садово-паркового господарства, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями: «Біологія», «Екологія», «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство».+

Рецензентами даної роботи є: Кучерявий Володимир Панасович, професор, доктор сільськогосподарських наук, академік ЛАНУ, Національний лісотехнічний університет України; Клименко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу дендрології, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;Шлапак Володимир Петрович, професор, доктор сільськогосподарських наук, Уманський національний університет садівництва Міністерства освіти і науки України.

Монографія є результатом тривалих еколого-біологічних досліджень, які доцільно використовувати для: вирішення питань із вдосконалення процесу формування живоплотів; розроблення заходів із поліпшення структури та функціональності живих огорож; відбору видового асортименту деревних рослин і агротехніки догляду за живоплотами; розроблення ландшафтно-архітектурних моделей створення різних за функціональним призначенням, стійких і високодекоративних живоплотів в урбанізованих екосистемах.