Оголошення

ІІ-й етап вступної кампанії до аспірантури

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 10.12.2018

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича оголошений ІІ-й етап вступної кампанії до аспірантури за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія

 

Прийом заяв і документів

02 січня 2019 р. - 15 лютого 2019 р.

Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру

18 лютого 2019 р. – 28 лютого 2019 р.

Терміни зарахування в аспірантуру за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб

01 березня 2019 р.

Початок навчання в аспірантурі

01 березня 2019 р.

 

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) – 4 роки; заочна – 4 роки.

 

Вступні випробування:

-          іспит з іноземної мови;

-          іспит з наукової спеціальності;

-          додаткове вступне випробування (для вступників з непрофільною спеціальністю).    

 

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

-  заява на ім’я ректора;

-  копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

-  копію військового квитка або приписного свідоцтва;

-   копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з додатками;

-   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-   копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

-   копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;

-   3 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-   4 конверти з марками (для вступників на заочну форму навчання);

-   особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює);

-   список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності);

-   згода передбачуваного наукового керівника про здійснення наукового керівництва.


Документи подаються у картонному швидкозшивачі.


Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.153, відділ аспірантури та докторантури. 

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757                           E-mail: aspirantura@chnu.edu.ua