Оголошення

Прийом до аспірантури-2018

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 16.01.2018

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича оголошує прийом до АСПІРАНТУРИ для здобуття ступеня доктора філософії: 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія.

Етапи вступної кампанії

ІІ етап

Початок прийому заяв і документів

01 лютого 2018 р.

Закінчення прийому заяв і документів

16 лютого 2018 р.

Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру

19 лютого – 28 лютого 2018 р.

Терміни зарахування в аспірантуру за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб

01 березня 2018 р.

Початок навчання в аспірантурі

01 березня 2018 р.

 

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) – 4 роки; заочна – 4 роки.

 

Вступні випробування:

іспит з наукової спеціальності; іспит з іноземної мови; (додаткове вступне випробування).        

 

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

- заява на ім’я ректора;

- копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

- копію військового квитка або приписного свідоцтва;

-    копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з додатками;

-    копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-    копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

-    копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;

-    3 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-    4 конверти з марками (для вступників на заочну форму навчання);

-    особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює);

-    список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності).

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

 

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.153, відділ аспірантури та докторантури.

 

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757                           E-mail: aspirantura@chnu.edu.ua