Студенту

Студентська наукова конференція

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 25.12.2015

 

Дата проведення: 20-22 квітня 2016 року. 


Правила подання матеріалів: Тези студентських доповідей затверджуються на засіданні кафедри та до 11 березня 2016 року подаються відповідальному по науково-дослідній роботі студентів (д.б.н., доц. Шмараков І.О.):

а) рішення кафедри про рекомендацію робіт до друку;
б) надруковані тези доповідей студентів, перевірені та підписані (олівцем на зворотній стороні) науковим керівником;
в) програма роботи секції;
г) перелік доповідей для внесення у зміст збірки тез;
д) електронні версії усіх зазначених документів.

Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти. 

Студент подає до друку лише одну доповідь! 


 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

Текст статті друкується українською мовою на якісному лазерному принтері, обсягом повні сторінки А(148 на 210) з такими полями: - верхнє - 2,0 см. - нижнє - 2,0 см. - праве - 2,0 см. - ліве - 2,0 см. Ні в якому разі не А4 формат у дві колонки!!!!!) 

Щільність тексту - 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп'ютері). Розмір шрифта 11пт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури - 10 пт. Шрифти: Times, School-book, Латинський тощо. Для абзацу відступ 5-6 мм. користуватись переносом. Формат сторінки друкованого тексту  110х160 мм.

Автор вказується в правому куті звичайним шрифтом, жирним, розміром 12 пунктів (повністю ім'я, а потім прізвище). Нижче - науковий керівник, із зазначенням перед прізвищем посади (асист., доц., проф., асп.).

Назва статті  - посередині сторінки звичайним шрифтом, жирним, розміром 12 пунктів.

Список   літератури   подається   наприкінці   статті   розміром    10   пунктів   у алфавітному порядку чи у порядку посилання. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури, том і сторінку [З, IV, с. 234 ]. Примітки внизу сторінки не допускаються.


Завантажити на компю`тер: