Новини

Директором інституту знову обрано проф. Марченко Михайла Марковича

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 28.11.2018

Програма діяльності і завдання на наступні роки 

1. Зберегти структуру інститутських кафедр та колективи, залучивши молодих викладачів, що закінчують аспірантуру. Це буде сприяти творчій праці викладачів інституту. Для цього необхідно використати запроваджені і нові форми агітаційної роботи з учнями шкіл, коледжів, забезпечивши стабільність набору студентів.

2. В грудні-січні розробити навчальні плани на основі нових держстандартів (Біотехнологія та біоінженерія, агрономія, харчові технології для бакалаврів, екологія для бакалаврів та магістрів та ін., для яких будуть затвердженні МОНУ) і подати на розгляд методичної комісії університету, щоб у квітні затвердити робочі плани. При розробці враховувати компетентносний підхід та нові підходи для оцінки якості освіти та організації освітнього процесу.

3. Ліцензувати спеціальність та освітню програму ОР магістр «Харчові технології», акредитувати ОР «магістр» спеціальності «Біологія» спеціалізації «Біохімія та лабораторна діагностика» та спеціальності «Ґрунтознавство» спеціалізація «Експертна оцінка ґрунтів».

4. На основі запровадженої дуальної освіти зі спеціальності «Туризм» (географічний факультет), а також затвердженої програми для спеціальності «Лісове господарство» (ІБХБ), використовуючи положення «Про дуальну освіту ЧНУ», розробити концепцію дуальної освіти для інженерних спеціальностей: «Харчові технології», «Землевпорядкування та кадастр», «Агрономія» та «Екологія» (за згодою з кафедрою).

5. Спеціальність «середня освіта біологія і здоров’я людини» перевести на кафедру ботаніки, лісового і садово-паркового господарства та перейменувати кафедру.

6. Клопотати перед вченою радою ЧНУ і МОНУ про впорядкування малочисельних груп 2 і 3 курсів ОР бакалавр «Садово-паркове господарство» у зв’язку із складністю акредитації та кадровою ситуацією.

7. Створити групу співробітників відповідальних за агітацію вступників до ЧНУ.

8. На базі створеного еколого-просвітницького центру, сучасного методкабінету з хімії і екологічного проекту «ЕсоBRU» підготувати документи для ліцензування, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів біології та хімії.

9. На базі кафедри агротехнології і ґрунтознавства організувати постійно діючі курси з перепідготовки фахівців для агрономів з експертної оцінки ґрунтів за фінансування Міністерства агрополітики.

10. Для забезпечення діяльності спецрад та їх перереєстрації сприяти на базі Інституту в наступні роки захисту докторських дисертацій (Борук С., Черлінка В., Нікорич В., Буджак В., Беспалько Р., Худий О., Халавка Ю.).

11. Перереєструвати спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Фізична хімія», «Хімія твердого тіла» у спецраду із захисту докторських дисертацій.

12. Створити для колективного використання центр дороговартісних новопридбаних вимірювальних приладів (спільно з ректоратом).

13. Обладнати новий комп’ютерний клас. Підтримати ініціативу студентів щодо створення студентського відпочинкового майданчику на території навчального корпусу ІБХБ з вільним доступом до мережі INTERNET.

14. Сприяти розбудові на базі оранжереї навчально-наукового центру «Аквакультура».

15. На біобазі «Жучка», використавши придбані сучасні вулики, розширити пасіку.

16. Спільно з ректоратом провести реставраційні роботи навчального корпусу.

17. На базі навчальної бази «Шепіт» провести реконструкцію житлового корпусу.

18. Продовжити розпочаті роботи щодо впорядкування зберігання хімічних реактивів на інститутському складі та кафедральних лабораторіях, створити електронну базу хімічних реактивів.

* - 19. Зробити ремонт (циклювання підлоги, фарбування стін і дверей) і умеблювати  комп'ютерний клас, придбаний за кошти міжнародного екологічного проекту TEMPUS IV «ЕсоBRU» (84 ауд.). Згідно нормативної документації (контракт проекту з EACEA за номером 2013-4576/001-001 і білатеральної Угоди з фінансового управління проектом), по завершенню проекту клас продовжує функціонувати як Центр екологічної освіти працівників різних галузей національної економіки та освіти.

* - 20. Забезпечити врочистість та публічність заходу вручення дипломів студентам, що здобули освітній рівень «Бакалавр».

 

д.б.н., професор                                                                 Марченко М. М.

 

* - пункти, включені в Програму згідно з рішенням, прийнятим на засіданні Вченої ради ІБХБ 27 листопада 2018 р.