Новини

Інформація щодо Всеукраїнської олімпіади з біології для професійної орієнтації вступників до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 04.02.2020

Для участі в дистанційному турі олімпіади з біології:

Дайте відповіді (з детальними поясненнями) на олімпіадні завдання, акуратно та грамотно  оформіть їх, на першій сторінці вкажіть такі дані про себе: прізвище, ім’я та по батькові, школу та район (для цьогорічних випускників) або село/селище/місто та район проживання (для випускників минулих років), номер мобільного телефону та адресу електронної пошти.

До 20 березня включно подайте Ваші роботи в університет на перевірку одним із таких способів:

  • фотографії  чи скановані копії роботи надішліть електронною поштою на адресу: ibhb@chnu.edu.ua;
  • надішліть поштою роботу в паперовому вигляді на адресу: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, ЧНУ, Інститут біології, хімії та біоресурсів;
  • занесіть роботу в паперовому вигляді в дирекцію Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ (вул. Л. Українки, 25, IІІ корпус, каб. 9).

Не пізніше 27 березня будуть оприлюднені відповіді на завдання та критерії їх оцінювання, а також попередні результати перевірки робіт учасників олімпіади. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань до 31 березня включно можна подати в дирекцію Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ обґрунтовану апеляційну заяву в письмовій формі  з зазначенням причини апеляції. Впродовж двох днів апеляційна комісія розгляне заяву, прийме відповідне рішення та надасть його для ознайомлення заявнику.

До 2 квітня будуть оприлюднені остаточні результати перевірки робіт учасників олімпіади із зазначенням допущених до участі в другому турі учасників, а також місця та часу проведення очного туру. До другого (очного) туру допускаються учасники, які отримали не менше 75 балів.

Очний тур олімпіади буде проведений 4 квітня. Учасники олімпіади, які отримають право на участь у другому турі, будуть повідомлені про місце та час його проведення також електронною поштою та телефоном. До очного туру запрошуються також призери ІІ етапу (міського, районного) Всеукраїнської олімпіади з біології та учасники ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти  України та Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2020 році, учасникам другого туру Олімпіади, які набрали не менше 90 відсотків балів на другому етапі, нараховуються 20 додаткових балів до одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (але загальна сума балів з предмету не перевищує 200 балів) при розрахунку конкурсного бала для вступу в університет на навчання.

Спеціальності, при вступі на навчання за якими в нашому університеті до результату R ЗНО з біологіїможуть бути нараховані додаткові 20 балів (якщо ≤180) або додаткові (200–R) балів (якщо 180<R<200):

середня освіта (біологія та здоров’я людини); біологія; екологія; біотехнології та біоінженерія; харчові технології; агрономія  — до конкурсного бала в нашому університеті додається 0,4×20 = 8 додаткових балів (якщо ≤180) або 0,4×(200–R) додаткових балів (якщо 180<R<200);

середня освіта (математика) (К); середня освіта (фізика) (Б/К); середня освіта (інформатика) (К); середня освіта (трудове навчання та технології); професійна освіта (машинобудування); фізика та астрономія (К); електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (К); електроніка (К) — до конкурсного бала в нашому університеті додається 0,25×20 = 5 додаткових балів (якщо ≤180)або 0,25× (200–R) додаткових балів (якщо 180<R<200).

Учасникам Олімпіади, які отримали право на нарахування додаткових балів, до 1 липня видаються  відповідні сертифікати із зазначенням предмету, кількості нарахованих з цього предмету додаткових балів та переліку спеціальностей, при вступі на які ці додаткові бали враховуються.

Списки учасників олімпіади, яким нараховано додаткові бали до результатів ЗНО з відповідних предметів при вступі до університету буде оприлюднено до 1 липня 2020 року.

Довідки можна отримати за телефонами:

(0372) 58-48-49 — дирекція інституту біології, хімії та біоресурсів;

(0372) 58-47-11, (0372) 52-56-69 — приймальна комісія університету; http://vstup.chnu.edu.ua/?page_id=2082

Завдання дистанційного туру Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників до ЧНУ з біології 2020 р.

1. Під час ембріонального розвитку багатьох організмів на певних етапах з'являються так звані провізорні органи, що зникають у постембріональному періоді. Чому вони утворюються в ембріональний період, якщо не потрібні організму протягом усього подальшого життя?

2. Дайте порівняльну характеристику співвідношення статевих та нестатевих поколінь в циклах розвитку різних груп вищих рослин.

3. Наведіть морфо-фізіологічні адаптації земноводних як першопоселенців суходолу.

4. У природі поширений симбіоз. Наскільки важлива наявність симбіонтів для рослин, тварин (і людини, зокрема), чи можуть вони вижити без них? Наведіть приклади.

5. Вірус тютюнової мозаїки (РНК-вмісний вірус) синтезує ділянку білку з амінокислотною послідовністю: Ала – Тре – Сер – Глу – Мет-    За дії азотистої (нітритної) кислоти, цитозин в результаті дезамінування перетворюється в урацил. Запишіть амінокислотну послідовність, яку буде мати наведений вище фрагмент білку вірусу тютюнової мозаїки, якщо всі цитидилові нуклеотиди в РНК вірусу зазнають вказаного хімічного перетворення.

6. Вкажіть, за яких умов у людини може не проявлятися колінний рефлекс та охарактеризуйте будову його рефлекторної дуги.

7. Для яких тварин характерне зовнішнє травлення? Як воно здійснюється, який відбиток накладає на будову травної системи?

8. Від схрещування гнідих коней з альбіносами народжуються лошата з золотисто-жовтим забарвленням тіла при майже білій гриві і хвості (так звана окраска паломіно). Спроби розвести коней такої ж масті не увінчались успіхом: в першому поколінні виникло розщеплення в співвідношенні 1 гніда : 2 паломіно : 1 альбінос. Як це можна пояснити? Як успадковується забарвлення паломіно у коней?

9. Що лежить в основі поділу амінокислот на замінні та незамінні? Навіщо в корми для сільськогосподарських тварин додають лізин і пролін?

10. Збереження біорізноманіття – необхідна умова сьогодення. Головні загрози біорізноманіттю пов‘язані зі знищенням природних середовищ існування тварин і місць зростання рослин, фрагментацією та деградацією біотопів, глобальними змінами клімату, екологічно-незбалансованою експлуатацією видів людиною, поширенням чужорідних видів, розповсюдженням хвороб тощо. Розкрийте суть поняття біорізноманіття. Які документи міжнародного значення стосуються проблеми збереження біорізноманіття? Доведіть необхідність збереження біорізноманіття.