Новини

Наукові здобутки інституту за листопад-грудень

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 26.12.2018

Наукова діяльність співробітників Інституту біології, хімії та біоресурсів – базова складова професійного росту та підвищення якості надання освітніх послуг, що відповідають сучасним стандартам вищої освіти. Підготовка кваліфікованих наукових кадрів є важливим елементом у роботі професорсько-викладацького складу кафедр інституту. Останні місяці 2018 року принесли чималі здобутки у цій сфері.

Так, 29 листопада доцент кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції Борук Сергій Дмитрович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на тему «Розвиток наукових основ створення екологічно прийнятних дисперсних палив для енергогенеруючих підприємств України».

Дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за шифром 03.00.16 – екологія було захищено 12 грудня на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 Інституту біології, хімії та біоресурсів.

Волошин Володимир Леонтійович захистив роботу на тему «Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону». Науковий керівник - в.о. завідувача кафедри екології та біомоніторингу, д.б.н., проф. Марії Михайлівни Федоряк.

Лакуста Оксана Миколаївна захистила дисертацію на тему «С : N : Р-стехіометрія річкових екосистем», виконану під керівництвом д.б.н., професора кафедри екології та біомоніторингу Руденко Світлани Степанівни.

Ще одну кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія успішно захистила Сема Оксана Василівна. Захист відбувся 14 грудня на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 76.051.10 Інституту біології, хімії та біоресурсів. Тема дисертаційної роботи: «Закономірності формування плівок міді та срібла на поверхні CdTe, CdSb, In2Hg3Te6 та їх фізико-хімічні властивості». Науковий керівник – завідувач кафедри хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції, д.х.н, проф. Ігор Михайлович Кобаса.

Щиро вітаємо усіх науковців із успішним захистом!Бажаємо наснаги в подальшому професійному зростанні, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів!

Підготувала Жук А.В.