Профілі освітніх програм

Бакалаврські програми (4 роки навчання) 

 


Бакалаврські програми (2 роки навчання) 

 


Магістерські програми (1,5 роки навчання)